Overzicht van de schatten van Decurio

afgezwaaid officier van de ruiterij

Ruitermasker
Zwaardschede

Romeinse tijd