De archeoloog:

Vondst van bronzen beeld

We hebben deze bronzen hand gevonden tijdens een opgraving in 2000. Hij lag in een afvalkuil vol potscherven, slachtafval en kapotte dakpannen. Een nogal oneerbiedige plek voor een stuk van een standbeeld van de keizer. Want we denken dat het dat is geweest: de linkerhand van de keizer. Er zit een loden prop aan de binnenkant waar een staf aan gezeten kan hebben, alsof de hand die vasthield. Dat is heel typisch voor keizerbeelden.

Het beeld was ooit meer dan levensgroot. Het werd niet in één keer gemaakt. De verschillende onderdelen werden in brons gegoten en aan elkaar gesoldeerd. Het beeld is ook niet in Matilo gemaakt. We hebben de samenstelling van het brons onderzocht en ontdekt dat het in Duitsland of Frankrijk is gemaakt vóór het midden van de 2e eeuw na Chr.

In elk fort en elke stad stonden dit soort grote keizerbeelden. Toch vinden we er zelden iets van terug. Brons was namelijk een kostbaar materiaal. Als het beeld niet meer gebruikt werd, werd het omgesmolten en verwerkt tot iets nieuws. Grote kans dat dat ook is gebeurd met dit keizerbeeld.

Hoewel, de moeder-overste van het Sint Margarethaconvent vertelde in de jaren ’60 van de 16e eeuw dat er op het terrein van het klooster een ‘reus in een bronzen harnas’ was gevonden. Zou dat het beeld zijn geweest dat bij de hand hoorde? Helaas kunnen we dat niet meer achterhalen.

Romeinse tijd

Ga terug naar het overzicht van de schatten